Контакти

Информация за контакти

Телефон: 0882 026 502
Имейл адрес: contacts@rhodopeslegends.com
Адрес: село Врата, общ. Асеновград, България

ЕМ ДИ РЕЗОРТ ЕООД
ЕИК: 205452506
Банкова сметка Банка “ДСК”
IBAN: BG26STSA93000026010851
BIC: STSABGSF

Пишете ниВашето съобщение