В момента 22 °C

Политика за поверителност

Ние подхождаме с отговорност към Вашето лично пространство и неприкосновеност и целим да спечелим доверието на всеки наш гост чрез въведените от нас високи стандарти за защита лични данни. Считано от 25.05.2018 г. в сила влезе Общия регламент за защита на личните данни („Регламента“), като екипът ни е твърдо решен да положи необходимите усилия, за да извършва всеки детайл от дейността си в пълно съответствие с Регламента и съблюдавайки Вашите права и интереси.

КОИ СМЕ НИЕ?

Ние сме Ем Ди Резорт ЕООД, („Родопски легенди“), българско дружество с ЕИК: 205452506. Повече за нас може да откриете ТУК. В редица случаи (описани по-долу) ние сме Администратор на Вашите лични данни.

ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИ БИСКВИТКИ/COOKIES И ЗАЩО?

Интернет страницата ни използва Бисквитки/Cookies (HTTP Cookies). Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на Вашето устройство, когато посетите нашия сайт. Този процес се извършва автоматично, без човешка намеса. Информацията, която се събира чрез бисквитките ни, включва: IP адрес, номер на устройството, операционна система, доставчик на интернет, прекарано време на уебсайта ни, референтен URL адрес и данни за местоположение спрямо използваното устройство. Бисквитките са важен компонент за коректното функциониране на почти всеки сайт в интернет.

Използваме реномирани доставчици на въшни услуги, които също могат да създават бисквитки в браузъра Ви. Достъп и контрол върху тези бисквитки има съответния доставчик (в случая Google Inc.), а информацията в тях е анонимизирана. Целта на тези външни услуги е да обработват тази анонимизирана информация за целите на статистиката. Използваме следните външни услуги:

  • Google Analytics;

Повече информация може да откриете в Декларацията за поверителност на Google: https://policies.google.com/privacy?hl=bg

Други конкретните бисквитки, които използваме са:

--Аналтични, маркетинг и статистически бисквитки--

_ga, _gid и _gat – Тези бисквитки са от вида „аналитични“ и ни позволяват да следим трафика към сайта. Те ни помагат да разберем кои части от сайта ни са най-популярни. Чрез тези бисквитки установяваме и уникалните потребители на сайта, като те правят възможно и изготвянето на определени статистически отчети. Бисквитката „_ga” се съхранява за срок от 2 години и дава на потребителя уникален онлайн идентификатор. Бисквитките „_gat“ и „_gid” се съхраняват за срок от 1 ден.

_gcl_au - Тази бисквитка се използва от Google AdSense за експериментиране с ефективността на рекламата между уебсайтове чрез използване на техните услуги. Съхранява се за срок от 3 месеца.

NID – Тази бисквитка ни помага, като прави възможно Google Inc. да преценява автоматизирано кои интернет реклами са най-подходящи за Вас като потребител въз основа на интернет страниците, които разглеждате. Този вид бисквитки съхраняваме за срок от 6 месеца.

rc::c – Този вид бисквитка се използва за видео-реклами и ограничава броя на пътите, в които потребителят вижда една и съща реклама. Освен това, бисвкитката се използва за по-добро определяне на вид реклама за потребителя.

--Сигурност--

Google reCaptcha – Във формуляра за връзка използваме услугата на Google – reCaptcha. Тя се използва за разграничаване на това, дали входящото съобщение е създадено от човек или представлява автоматизирана, механично обработена злоупотреба. За повече информация относно нея, може да прочетете тук: https://policies.google.com/privacy?hl=bg

XSRF-TOKEN – Това е сесийна бисквитка, която ни помага да се предпазим от злонамерени атаки на сайта.

Използваме гореописаните „бисквитки“, в които могат да се съхраняват лични данни, единствено за целите на: подобряване използването на уебсайта ни, статистически цели, предоставяне на целеви реклами (срещу които може да възразите по всяко време), анализиране на пазара (следене на тенденции, предпочитания и интереси на потребителите).

Почти всички браузъри Ви позволяват да управлявате бисквитките си, включително да ги изтриете, ако по някаква причина не желаете тяхното използване.

ЗАЩО СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ В РАЗДЕЛ „КОНТАКТИ“ ?

Родопски легенди обработва контактна информация за Вас, която представлява „лични данни“. Ние събираме тази информация единствено за специфичната цел да администрираме Вашето запитване към компетентен наш служител, за да може същия да Ви отговори. Достъп до Вашите лични данни има ограничен кръг служители на Родопски легенди, които са пряко ангажирани с отговори на запитвания по електронен път.

Ние ще използваме предоставената контактна информация единствено за осъществяване на кореспонденция. Възможно е да се свържем с Вас и след като вече не се очаква от никоя страна отговор във връзка с кореспонденцията, за да Ви информираме за обстоятелства, които считаме за важни за Вас.

Моля, знайте, че имате правото да възразите срещу последващи контакти от наша страна, както и срещу изпращането на търговски съобщения от нас. Ние винаги ще се съобразим с подобно искане, а ако пожелаете ще изтрием безвъзвратно личните данни за Вас, с които разполагаме (при условие, че не разполагаме със законно основание да ги запазим).

ЗАЩИ СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ НАЕМАНЕ НА СТАЯ/АПАРТАМЕНТ В НАШ ОБЕКТ, КАКТО И ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ ОТ РОДОПСКИ ЛЕГЕНДИ?

Личните Ви данни в тези случаи са необходими единствено за целите настаняването Ви в Родопски легенди и изпълнение на нашето задължение да Ви регистрираме, съгласно чл. 116, ал. 1 от Закона за туризма, както и да водим регистър по ал. 2 от същата разпоредба. В тази връзка събираме лични данни, включващи: имена, ЕГН, постоянен адрес, номер на документ за самоличност/паспорт, рождена дата, дата на пристигане, реализиран брой нощувки.

Освен да регистрира гостите си, Родопски легенди има задължението да предава информацията на компетентни държавни органи.

ПОЛУЧИЛИ ЛИ СТЕ E-MAIL ИЛИ ТЕЛЕФОННО ОБАЖДАНЕ ОТ НАС, КОЕТО СЧИТАТЕ ЗА „ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ“ И НЕПОИСКАНО ТЪРГОВСКО СЪОБЩЕНИЕ?

В определени случаи, Родопски легенди може да обработва лични данни за целите на директния маркетинг. Такъв тип обработване се основава на законния (легитимен) интерес на Родопски легенди, или на базата на Вашето изрично съгласие. Ако не желаете повече да получавате такъв тип съобщения, моля възразете срещу този вид обработване с e-mail на: contacts@rhodopeslegends.com , или ако е налично: чрез кликване на „Отписване“ или „Unsubscribe” в самото съобщение. Ние винаги ще се съобразим с този вид искания!

СПОДЕЛЯМЕ ЛИ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ С ТРЕТИ ЛИЦА?

  • Относно сайта: Освен описаните случаи на използване на Бисквитки в настоящата Политика, ние не споделяме личните Ви данни, които получаваме посредством контактната форма.
  • Относно видеонаблюдението на територията на Родопски легенди, намиращ се в село Врата, общ. Асеновград: Родопски легенди извършва видеонаблюдение за осигуряване сигурност на територията на комплекса, съобразно настоящата Политика. Възможно е достъп до видеозаписите (съдържащи данни за Вашия образ) да има охранително дружество, лицензирано по Закона за частната охранителна дейност. В този случай, ние ще се погрижим да изберем компания с добра репутация, както и да получим от тях необходимите договорни гаранции за конфиденциалността на нашите гости. В случай, че външно дружество извършва единствено техническа поддръжка на средствата за видеонаблюдение, то може дружеството да не притежава лиценз за частна охранителна дейност, но ние отново ще изискаме договорни гаранции за защита на Вашите лични данни.

Родопски легенди не разкрива на трети страни лични данни за своите гости, освен ако не е налице законово основание или задължение за това.

ОТНОСНО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА РОДОПСКИ ЛЕГЕНДИ

Общодостъпните зони на територията на Родопски легенди са под видеонаблюдение, за което са поставени съответните табели. Всички посетители могат да бъдат обект на заснемане. Родопски легенди не използва видеонаблюдението за каквато и да е било форма на следене, а единствено за осигуряване на сигурност и спокойствие на нашите гости и посетители. Никой не бива систематично следен, а видеозаписите не се разкриват на трети лица, освен, ако не е налице законово основание да го сторим.

Видеозаписите се изтриват най-късно в 30-дневен срок след извършването им.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ И ЗА КАКЪВ СРОК ГИ СЪХРАНЯВАМЕ?

Ние от Родопски легенди сме сериозно ангажирани в това да защитим Вашите лични данни. За да предотвратим неоторизиран достъп или разкриване, загуба на лични данни или друг вид нарушения на Регламента, ние сме осигурили необходимите физически, електронни и управленски процедури като защитна мярка спрямо информацията, която събираме и обработваме. Повече относно техническите и организационни мерки, които предприемаме, може да получите на e-mail: contacts@rhodopeslegends.com.

Вашите лични данни се съхраняват за периода на нашите договорни взаимоотношения и за определен срок след това, което да ни позволи да изпълним наши законови задължения, включително и за уреждане на евентуални спорове, които биха могли да възникнат за в бъдеще.

КАКВИ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИЧНИТЕ ДАННИ ИМАТЕ И КАК ДА ГИ УПРАЖНИТЕ?

Вие, като субект на лични данни, които обработваме, разполагате с множество права: право на достъп, право на корекция на личните данни, право на изтриване, право на ограничаване на обработването, право да възразите срещу обрабтоването, право на преносимост, а в случай, че не сте удовлетворени от нашето съдействие – и право да подадете жалба пред Комисията по защита на личните данни (https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=5).

Ние от Родопски легенди ще ви съдействаме да упражните всяко Ваше законно право, произтичащо от Регламента или от други приложими разпоредби в областта на защитата на личните данни.

Може да упражните гореизброените права като се свържете с нас на:

contacts@rhodopeslegends.com

ПРОМЯНА НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Родопски легенди си запазва правото да промени и актуализира настоящата Политика за поверителност по всяко време. Освен това, може да Ви уведомим в случай, че направим промени, които значително засягат правата Ви, свързани с личните Ви данни.